Takuu

Standoor Eestin valmistamilla, hankkimilla ja asentamilla tuotteilla ja laitteilla on vuoden takuu.

Yhtiö ei kuitenkaan vastaa muista syistä (huolimattomuudesta aiheutuneet vauriot, vahingonteko, luonnononnettomuudet, epätarkoituksenmukainen käyttö) aiheutuneista vahingoista. Takuu raukeaa myös, jos tilaaja itse suorittaa asennuksen ja myöhemmin käytön aikana asennus osoittautuu epäasianmukaiseksi, tai jos tilaaja ei ole noudattanut huolto-ohjeita.